Χόρχε Μπουκάι: Συμφωνία του Σ.

Χόρχε Μπουκάι : Συμφωνία του Σ. (pexels)

Σε συναντώ…

Σε ακούω…

Σου μιλάω…

Σε αγκαλιάζω…

Σε φιλάω…

Σε έχω…

Σε σφίγγω…

Σε αιχμαλωτίζω…

Σε απορροφώ…

Σε πνίγω…

Σε αγαπώ;

Από το βιβλίο του Χ.Μπουκάι «Ιστορίες να σκεφτείς»