Τα υπερηχογραφήματα της εγκυμοσύνης: Πότε και γιατί

Τα υπερηχογραφήματα της εγκυμοσύνης: Πότε και γιατί

Τα περισσότερα μωρά γεννιούνται υγιή, ωστόσο περίπου 1 στα 100 μωρά γεννιούνται με κάποια ανωμαλία ή υστέρηση.

Με το υπερηχογράφημα μπορούμε να διαγνώσουμε το 70% των σοβαρών ανωμαλιών και το 40% των ελαφρών ανωμαλιών. Επίσης μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες για τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου, τη θέση του, τον πλακούντα και την εν γένει εξέλιξη της κύησης.

Σε σχέση με το γυναικολογικό υπερηχογράφημα, οι απαιτήσεις σε εμπειρία και εξοπλισμό είναι αυξημένες, ενώ η χρήση ειδικού λογισμικού για εγκυμοσύνη εξυπηρετεί σημαντικά.

1

Πρόκειται για μία ασφαλή μέθοδο, χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία. Γίνεται από την κοιλιά και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κολπική προσπέλαση. Τα πλέον απαραίτητα υπερηχογραφήματα στην κύηση παρουσιάζονται παρακάτω.

2

Εννοείται ότι επί ενδείξεων ο έλεγχος είναι συχνότερος.

3