Τοξικές σχέσεις & βιολογικοί σύμμαχοι

Τοξικές σχέσεις  &  βιολογικοί σύμμαχοι (pixabay)

Στο βιβλίο του «Κοινωνική Νοημοσύνη», ο Goleman επιχειρεί να εστιάσει και να διερευνήσει τον προσωπικό κόσμο του καθένα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους. Το βιβλίο αποτελείται από 6 μέρη και 21 κεφάλαια και σε γενικές γραμμές, αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για κάθε γονιό, εκπαιδευτικό, εργαζόμενο και ιδιαίτερα μάλιστα στα επαγγέλματα αρωγής, αλλά και για τον καθένα που επιθυμεί να δει τις διαπροσωπικές του σχέσεις υπό ένα άλλο πρίσμα.

Ένα από τα ενδιαφέροντα ζητήματα που θίγονται στο βιβλίο - και στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ - είναι πως το αντίδοτο ενάντια στην τοξικότητα είναι οι βιολογικοί μας σύμμαχοι. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια υγιή συναισθηματική κάλυψη κι αυτό φαίνεται από τον ρόλο που παίζουν οι σχέσεις μας στον τομέα της υγείας. Η αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που μας στηρίζουν συναισθηματικά έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία μας. Αυτό που έχει σημασία, επομένως, είναι η ποιότητα των σχέσεών μας και όχι ο αριθμός των κοινωνικών μας δεσμών.

Η τοξικότητα των σχέσεων και η δυσμενής επίδρασή της στην υγεία, αποτελεί πλέον κοινωνικό φαινόμενο, αλλά εκτός από εκείνες τις σχέσεις που είναι ξεκάθαρα τοξικές σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, εξίσου επικίνδυνες μπορεί να αποδειχτούν και οι «αμφίσημες» σχέσεις, εκείνες δηλαδή που μας προκαλούν τη μία ευχάριστα και την άλλη δυσάρεστα συναισθήματα. Οι σχέσεις αυτές έχουν μεγάλες συναισθηματικές απαιτήσεις, καθώς κάθε αλληλεπίδραση είναι απρόβλεπτη, δυνάμει εκρηκτική και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση και προσπάθεια. 

Όσο κι αν οι καυγάδες βλάπτουν την υγεία, οι ζωντανές κοινωνικές επαφές τονώνουν την καλή μας διάθεση και μειώνουν την κακή, ενισχύοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, βοηθούμε ή βλάπτουμε ο ένας τον άλλον συναισθηματικά, αλλά και σε κάποιο βιολογικό επίπεδο.

Δεν είμαστε, επομένως, τελείως ανίσχυροι σε οποιαδήποτε μορφής τοξικής σχέσης, αλλά υπάρχουν «βιολογικοί σύμμαχοι» που έρχονται να συνδράμουν στην εξισορρόπηση των συναισθημάτων που προκύπτουν μέσα από μια αρνητική κοινωνική συναλλαγή. Όταν έχουμε ένα πρόσωπο που να μας προσφέρει μια ασφαλή βάση, τότε έχουμε ένα βιολογικό σύμμαχο. Αυτός μπορεί να είναι ο σύντροφος ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε άλλο αγαπημένο πρόσωπο που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μας και να μας δημιουργήσει το αίσθημα της συναισθηματικής ασφάλειας.